Každým nákupem nad 400 Kč nyní daruješ Earthkarma čepici lidem v nouzi.

Jednorázová výsadba 10 000 stromů

Jednorázová výsadba 10 000 stromů

Asi jste všichni četli předchozí příspěvek na našem blogu a pokud ne, určitě jste si všimli skoku v počtu zasazených stromů na hlavní stránce našeho webu. Uspořádali jsme totiž velkou jednorázovou výsadbu 10 000 stromů, kterou jsme delší dobu připravovali. Zde jsou následující místa, kde byly stromy vysazeny:

Guinea

Výsadbový projekt se nachází v guinejském regionu Fouta Djalon 2,5 hodiny západně od regionálního ředitelství Labe v okrese Mali s počtem 16 600 obyvatel. Region Labe je z hlediska populace třetí největší v Guinei, s více než milionem obyvatel. Tato oblast trpí odlesňováním a dlouhými suchy, které vedou k sezónnímu nedostatku potravin a hladu. Kvůli velké vzdálenosti od guinejského hlavního města Conakry, není dostatečně zajištěna podpora od dárců nebo nevládních organizací. Naše spolupráce s místní organizací je proto zásadní pro posílení drobných zemědělců a jejich rodin.

V Keni 

Keňskému hospodářství dominuje především zemědělství. 15–17% z celkové rozlohy Keni má dostatečnou úrodnost a srážky k tomu, aby bylo možné obdělávat půdu. Keňská vláda v současné době spolupracuje s veřejnými a soukromými sektory na dosažení cíle 10% pokrytí země stromy, což představuje velký velký nárůst oproti současným 6,2%. Při plnění tohoto cíle je rozhodující agrolesnictví. Výsadby stromů v této oblasti přispějí navíc drobným zemědělským rodinám zlepšit udržitelné zemědělství a zvýšit jejich přísun potravin. V současné době se na spolupráci podílíme ve dvou okresech v Keni, v oblasti Homa Bay na hranici Lake Victoria a Kiambu County, severně od Nairobi.

Kamerun 

Severní část Kamerunu tvoří převážně savana, která trpí nadměrným spásáním půdy a postupným odlesňováním krajiny. Hrozí zde další šíření pouští směrem na jih, což má za následek snížení přísunu potravy.

Oblasti na západu a severozápadu jsou naopak horské a lesnaté. Lesnímu průmyslu a zemědělství se zde velice dařilo. To však mělo hrozný dopad na místní lesy a půdu. Horní půda, bohatá na živiny, byla degradována vlivy zemědělství a průmyslu, což vedlo ke snížení kvality půdy a pitné vody. 

Výsadbové projekty zde probíhají v místech Mount Bamboutas, Nlonako, Western High Plateau.

Na závěr chceme moc poděkovat všem, kteří si zakoupili nějaký z našich produktů, protože jen díky nim byla tato akce možná. A na co se můžete těšit dále? Během následujícího měsíce zveřejníme informace o výsadbě stromů v České republice.