Každým nákupem nad 400 Kč nyní daruješ Earthkarma čepici lidem v nouzi.

Význam a historie stromu života

S vyobrazením Stromu života se setkáváme už ve staré mytologii. Mnoho dávných národů a kultur vidělo ve stromu symbol života a propojení. Odkazy na tento symbol byly nalezeny ve starověkém Egyptě, starověkém Íránu, starověké Mezopotámii a na mnoha dalších místech po celém světě. Symbol byl široce uznáván a používán ve zdejších kulturách, takže je obtížné určit jeho přesný původ.

Historie stromu života

Nejstarší známé vyobrazení Stromu života bylo nalezeno při vykopávkách v Domuztepe v Turecku. Tyto nálezy sahají přibližně do roku 7000 před naším letopočtem a předpokládá se, že se odtud symbol šířil různými způsoby.

Podobné vyobrazení stromu života bylo objeveno u Acadianů a sahá do roku 3000 před naším letopočtem. V tomto případě má strom života podobu borovice.

Urartu_Helmet_Fragment strom života

zdroj fotografie: wikipedia.org

Pro starověké Kelty měl strom života také veliký význam. Představoval harmonii a rovnováhu a byl důležitým symbolem v keltské kultuře. V mnoha filmech se můžeme setkat s velikým stromem, kolem kterého pořádali keltové různá setkání a shromáždění. Věřili totiž na jeho magickou moc a pokácení stromu bylo velmi vážným zločinem.

Co strom života symbolizuje a jaký je jeho význam?

Když se zamyslíme nad tím, co stromy všechno dokážou, je to až neskutečné. Stačí se jen chvíli zadívat na libovolný strom a hned máte pocit klidu a úžasu nad jeho fungováním - například jeho růst, schopnost absorbovat škodlivé látky a tvořit kyslík. To nejsou ani zdaleka všechny jeho superschopnosti. Lidé odedávna stromy uctívali a přikládali jim následující symboly:

Symbol propojení

Strom života obvykle představuje vzájemnou propojenost všeho ve vesmíru a lidé toto vyobrazení používali už odedávna. Strom života slouží jako připomínka, že nikdy nejste sami a že jste neustále spojeni se světem. Kořeny Stromu života se hluboce rozrůstají a rostou do země, čímž přijímají výživu od Matky Země. Větve stromu sahají až k nebi a přijímají energii ze slunce a měsíce.

Individualita

Strom života symbolizuje sílu individuality jednotlivce, protože stromy jsou jedinečné a jejich větve rostou v různých tvarech, různých směrech a každá koruna stromu je naprosto unikátní. Symbolizuje tedy osobní růst člověka v jedinečnou lidskou bytost, protože různé zkušenosti člověka jej formují do toho, kým je. Stromy získávají postupem času své jedinečné vlastnosti a individualitu, protože se mění v důsledku změn počasí, což si vybírá svou daň v podobě padání listů, větví, praskání kůry a celkových změn. Po celou dobu zůstává strom silný a robustní. Jedná se o metaforu toho, jak lidé během svého života rostou a mění se a jak je jejich jedinečné zkušenosti formují a prohlubují jejich individualitu.

Rodina 

Symbol Stromu života také představuje spojení s rodinou a předky. Kořenová soustava představuje symbol, jak se rodina rozrůstá a rozšiřuje po mnoho generací. Symbolizuje také plodnost, protože vždy najde způsob, jak dále růst, prostřednictvím semen nebo nových stromků a je svěží a zelený, což znamená jeho vitalitu.

Síla

Strom života je univerzálním symbolem síly. Stromy po celém světě jsou obecně velké a silné. Díky svým hlubokým kořenům dokáží odolávat vichřicím, bouřím, mrazům a proto jsou tak významným symbolem síly.

Růst

Každý strom začíná svůj život jako naprosto maličký výhonek a dokáže vyrůst do obrovských rozměrů. Strom svým růstem představuje, jak i člověk roste a zvyšuje své znalosti a zkušenosti po celý život.

Klid

Stromy vyvolávají pocit klidu a míru. Působí naprosto relaxačním dojmem a mají na lidi uklidňující vliv, když stojí klidně a nehybně na svém místě. Zelená barva ještě tento pocit zvýrazňuje.

Nesmrtelnost 

Strom života je symbolem nesmrtelnosti. Stromy během zimy ztrácejí své listy a zdají se být mrtvé. Na jaře se pak ale objeví nové pupeny a začínají růst čerstvé svěží lístky. To představuje nový začátek a nový život. 

Znovuzrození

Strom života také symbolizuje znovuzrození, protože i když strom stárne, vytváří semena, která se větrem roznesou po krajině a následně se začnou probouzet a růst v nové stromečky, které přebírají štafetu starého stromu.

Význam stromu života v různých kulturách a náboženstvích

Stará mezopotámie

Asyrský strom života byl zjevně důležitý náboženský symbol. 

Ve starověkém Urartu byl byl nakreslen na zdech pevností a vytesán do zbroje válečníků. Větve stromu byly rovnoměrně rozděleny na pravé a levé straně stonku, přičemž každá větev měla jeden list a jeden list na vrcholu stromu. Sluhové stáli na každé straně stromu s jednou rukou zvednutou, jako by se o strom starali.

V mezopotámské mytologii zase hledá Etana „rodící rostlinu“, která by mu poskytla syna. To má původ ve starověkém Akkadu (2390-2249 před naším letopočtem). 

Buddhismus

Strom Bo, nazývaný také strom Bodhi, je podle buddhistické tradice oním stromem, pod nímž seděl Buddha, když dosáhl osvícení. 

Hinduismus

V posvátných knihách hinduismu (Sanatana Dharma) Puranas zmiňuje božský strom Kalpavriksha. Tento božský strom hlídá Gandharvas v zahradě města Amaravati pod kontrolou Indra, krále bohů.

Čínská mytologie

Čínské pojetí Stromu života vyobrazuje například Bronzový strom ze Sanxingdui.

Taoistický příběh vypráví o stromu, na kterém jednou za 3000 let vyroste broskev nesmrtelnosti.

Dalším častým vyobrazením je řezba stromu života, která zobrazuje fénixe a draka. Drak často představuje nesmrtelnost. 

Křesťanství

Strom života se poprvé objevuje v knize Genesis jako zdroj věčného života v zahradě Eden.

Starověký Írán

V avestanské literatuře a íránské mytologii existuje několik posvátných rostlinných ikon souvisejících se životem, věčností a léčbou. Jedním z těchto mýtů je například mýtus Mashya a Mashyane - dvou stromů, kteří byli předky všech živých bytostí. Tento mýtus lze považovat za prototyp mýtu o stvoření, kde jsou živé bytosti stvořeny bohy (kteří mají lidskou podobu). 

Další posvátné rostliny jsou: 

  • Amesha Spenta Amordad (strážkyně rostlin, bohyně stromů a nesmrtelnosti)
  • Strom Gaokeren, který svou živostí by potvrzoval pokračování života ve vesmíru, 
  • Bas tokhmak (strom s léčivou vlastností, zadržující všechna bylinná semena a ničitel smutku)
  • Barsom (odnože granátového jablka, které Zoroastriáni používají ve svých rituálech) 
  • Haoma (dnes neznámá rostlina, která byla zdrojem posvátné pitné vody)

Ostatní náboženství 

Téměř každé myslitelné náboženství má nějakou formu vyobrazení stromu života, ke kterému se váží všemožné pověsti a mystické příběhy.

Strom života v novodobém umění

Dokonce i světově proslulý rakouský umělec Gustav Klimt ztvárnil svou verzi stromu života ve svém obraze Strom života, Stoclet Frieze.

Strom života gustav klimt

Zdroj fotografie: wikipedia.org

Šperky se stromem života

Jestli chcete svůj vlastní strom života, tady máte pár tipů na neobyčejné šperky. Proč neobyčejné? Za každý tento šperk jsou totiž zasazeny nové stromy.

přívěsek se stromem života, kterým dáte život 3 stromům

 přívěsek strom života

Náramek se stromem života, který zasadí 3 stromy

DSCF8497-01 (kopie) mala

naušnice se stromem života + 3 nové stromy

naušnice se stromem života